Pravidla

Podmínky používání

§1 Abyste se mohli zúčastnit hry My Free Farm, musíte nejdříve souhlasit s pravidly používání.

§2 My Free Farm umožňuje svým uživatelům mezi sebou komunikovat. Uživatelé jsou zcela odpovědni za zaslané zprávy a obrázky. Zveřejnění pornografického, rasistického, urážlivého nebo nelegálního obsahu může vést k okamžitému odstranění účtu uživatele. Stejné opatření se vztahuje i na jakékoli jiné chování, které lze považovat za zneužití výše uvedených funkcí hry.

§3 Žádný uživatel nemá bezvýhradné právo účasti v My Free Farm. Správce si vyhrazuje právo odstranit účet uživatele, pokud uživatel poruší pravidla používání, platné zákony nebo přijatá pravidla slušného chování.

§4 Podvádění ve hře:
(1) Každý uživatel se zavazuje používat pouze jeden účet na server. Použití více účtů na jednom serveru je zakázáno.
(2) Veškeré dárky, body a obchody, které způsobují nadměrnou převahu ve hře, jsou nepřípustné a jakékoli zřeknutí se výhod s nimi spjatých, které se vztahují na jeden účet, za účelem zvýhodnění jiného účtu bude potrestáno odstraněním.
(3) Jakékoli mimořádné zvýhodňující vztahy mezi účty, a především vztahy, které jsou prospěšné pouze pro jednu stranu, budou přísně kontrolovány.
(4) Jakékoli závady a chyby musíte okamžitě nahlásit a nesmíte použít pro své vlastní účely, nebo účely jiných uživatelů.
(5) Je zakázáno využít jakékoli systémové mezery, která by mohla způsobit neplánované navýšení kapitálu a není uvedena zvlášť. Její použití za účelem nepoctivého hraní může také zapříčinit odstranění účtu.

§5 Použití botů, kteří automaticky provádějí herní činnosti, anebo jiných nástrojů, které mají mimořádný vliv na hru, je přísně zakázáno.

§6 My Free Farm nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé použitím této hry. Z toho důvodů je také vyloučena jakákoli náhrada škod.

§7 Členství ve hře může být kdykoli ukončeno odstraněním účtu.

§8 Jste povinni dodržovat a řídit se pokyny správců a moderátorů.

§9 Je zakázáno prodávat nebo měnit jakékoliv virtuální objekty této hry za reální peníze.

§10 V případě, že se libovolný článek těchto pravidel stane neplatný, neovlivní to účinnost a platnost zbývajících článků.